Dramaturgit, käsikirjoittajat ja kääntäjät

Johanna Freundlich
Juha-Pekka Hotinen
Hilkka-Liisa Iivanainen
Johanna Jokipaltio
Marko Järvikallas
Mikko Koivusalo
Riikka Pulkkinen
Satu Rasila
Ville Sandqvist
Janne Suutarinen
Erik Söderblom

Ohjaajat

 

Johanna Freundlich
Kalle Holmberg
Juha-Pekka Hotinen
Hilkka-Liisa Iivanainen
Ville Sandqvist
Janne Suutarinen
Erik Söderblom
Tuomas Timonen

Näyttelijät

Kalle Holmberg
Vappu Jurkka
Paavo Kerosuo
Kari Ketonen
Kaisa Korhonen
Anna Mannila
David Sandqvist
Ville Sandqvist
Frank Skog
Kirsi Ylijoki

Assistentit

Marko Järvikallas
Kirsi Saastamoinen
Janne Teivainen