Dramaturgit, käsikirjoittajat ja kääntäjät

Juha-Pekka Hotinen
Johanna Jokipaltio
Marko Järvikallas
Mikko Koivusalo
Satu Rasila
Ville Sandqvist
Janne Suutarinen
Erik Söderblom

Ohjaajat

Juha-Pekka Hotinen
Ville Sandqvist
Janne Suutarinen
Erik Söderblom

Näyttelijät

Kalle Holmberg
Vappu Jurkka
Paavo Kerosuo
Kari Ketonen
Anna Mannila
David Sandqvist
Ville Sandqvist
Kirsi Ylijoki

Assistentit

Marko Järvikallas
Kirsi Saastamoinen
Janne Teivainen